Nood Telefoonnummers

Telefoonnummers voor noodgevallen (professionals)

  • Antigifcentrum Nederland +31 (0) 30 274 8888
  • Antigifcentrum België +32 (0) 70 245 245
  • Antigifcentrum (Berlijn) Duitsland +49 (0) 30 19240
  • Antigifcentrum (Orfila) Frankrijk +33 (0) 1 45 42 59 59
  • Antigifcentrum Spanje +34 (0) 91 562 04 20

Telefoonnummers voor noodgevallen (particulieren)

  • 112 landelijk noodnummer - Etiket bij de hand houdengif
  • Lokale huisartsenpost - Etiket bij de hand houden

Meer informatie te vinden op de website van gifwijzer.nl

U kunt de gifwijzer ook downloaden in de App-store of in de Google Play Store.

gif